Agenda

Mercredi 11:30 - 12:30
Afficher

Aïki Taïso

Reprise le 07 septembre 2022

Agenda

Mercredi 09:15 - 10:15
Afficher

Méditation de pleine conscience

Reprise le 14 septembre 2021

Agenda

Mercredi 10:30 - 11:45
Afficher

Qi Gong

Reprise le 14 septembre 2022

Agenda

Lundi 18:15 - 19:00
Afficher

Sophrologie

Reprise le 3 octobre 2022

Agenda

Lundi 09:30 - 10:45
Mercredi 12:30 - 13:30
Mercredi 17:00 - 18:15
Mercredi 18:45 - 20:00
Afficher

Yoga adultes

Reprise le 21 septembre 2022

Agenda

Mercredi 13:30 - 14:30
Afficher

Yoga enfants

Reprise le 07 septembre 2022